A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जाग रे यादवा

जाग रे यादवा, कृष्ण गोपालका
फिकटल्या तारका, रात सरली

पक्षिगण जागले, किलबिलू लागले
अजून का लोचनी नीज उरली, रात सरली

उमलला फुलवरा गंध ये मोहरा
मंद यमुनाजळी झुळुक शिरली, रात सरली

उठुन गोपांगना करिती गोदोहना
हरघरी जणू सुधाधार झरली, रात सरली

निवळल्या दशदिशा अंबरी ये उषा
सोनियाने तिची मूठ भरली, रात सरली
उषा - पहाट.
दोहने - दूध काढणे.
सुधा - अमृत / सरळ, योग्य मार्गाने जाणारा.