A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जाहले धुंडुनिया गोकुळ

जाहले धुंडुनिया गोकुळ
प्राणविसावा माधव कोठे, झाले मी व्याकुळ

सांग मला भ्रमरा तुज भ्रमता, दिसले का मम फूल
किंवा मयुरा तव तालावर पडले का पाऊल

चक्रवाका तुजसी न दिसला पानांवरी तांबुल
कसा विसरशी तूही नकुला गंधित ती पदधूल
नकुल - मुंगूस.