A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जाहली जागी पंचवटी

जाहली जागी पंचवटी
कळ्याफुलांचे सडे सांडले झाडांच्या तळवटी

पहाटवारा सुटला शीतळ
अंब्यावरती बोले कोकिळ
तापसबाळा जळा चालल्या कुंभ घेउनी कटी

सडा शिंपण्या आश्रमांगणी
कवाड उघडी जनकनंदिनी
उभा पाहिला दीर लक्षुमण राखित पर्णकुटी

बघुन तयाची निष्ठा-प्रीती
जानकी नयनी जमले मोती
त्या मोत्यांचा सडा सांडला भूमीवर शेवटी
कटि - कंबर.
कुटिर (कुटी) - झोपडी.
तळवटी - खाली.
तापस - ऋषी.
नंदिनी - कन्या.

 

  पं. हृदयनाथ मंगेशकर, लता मंगेशकर