A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मार्ग नसे हा भला

पाऊल चुकले आज तुझे परि माणूस तू चांगला
नकोस राजा चढूस माडी, मार्ग नसे हा भला

खिशात जोवर असेल नाणे
खुषीत रिझविल इथले गाणे
इष्कफुलांचे रोज बहाणे, मत्स्य लागतो गळा

विषयवासना विषमय ओठी
सावज भुलते, हसते कोठी
इथे प्रतिष्ठा ठरते खोटी, आला तो संपला
विषयवासना (विषय) - कामवासना.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.


  शरद जांभेकर, पुष्पा पागधरे