A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जाईन विचारित रानफुला

जाईन विचारित रानफुला
भेटेल तिथे ग सजण मला !

भग्‍न शिवालय परिसर निर्जन
पळसतरूंचे दाट पुढे बन
तरूवेली करतिल गर्द झुला

उंच पुकारिल मोर काननी
निळ्या ढगांतुन भरेल पाणी
लहरेल विजेची सोनसळा

वाहत येईल पूर अनावर
बुडतिल वाटा आणि जुने घर
जाईल बुडुन हा प्राण खुळा
कानन - अरण्य, जंगल.
पळस - पलाश. 'पळस' या झाडाला वसंत ऋतुत लाल-केशरी रंगाची फुले येतात.