A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
विझले नगरामधले दिवे

विझले नगरामधले दिवे
तुझ्या स्मृतीचा दीप राजसा,
अजुनि नच मालवे

शय्येवरती माझ्या रसिका
फुले अंथरी अथवा कलिका
मंदिर मोडुन लावू काय तरी,
कुसुम लतांचे थवे

तुझे नि माझे होता मीलन
जाई सुगंधे काया भारून
दिधली सुमने तुला दिसावी,
इतुके मजला हवे
लता (लतिका) - वेली.
सुमन - फूल.