A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जैसे ज्याचे कर्म तैसे

जगी जीवनाचे सार घ्यावे जाणुनी सत्वर
जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर

क्षणिक सुखासाठी अपुल्या कुणी होतो नीतिभ्रष्ट
कुणी त्यागी जीवन अपुले दुःख जगी करण्या नष्ट
देह करी जे जे काही आत्मा भोगितो नंतर
जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर

ज्ञानी असो की अज्ञान, गती एक आहे जाण
मृत्यूला न चुकवी कोणी थोर असो अथवा सान
सोड सोड माया सारी आहे जग हे नश्वर
जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर

मना खंत वाटुनी ज्याचे शुद्ध होई अंतःकरण
क्षमा करी परमेश्वर त्या जातो तयाला जो शरण
अंत पृथ्वीचा बघ आला युगे चालली झरझर
जैसे ज्याचे कर्म तैसे फळ देतो रे ईश्वर
गीत - अनंत पाटील
संगीत - मधुकर पाठक
स्वर- प्रह्लाद शिंदे
गीत प्रकार - भावगीत
सान - लहान.