A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ना तुलना तव वचना

ना तुलना तव वचना ।
सफलता फुलता नता ललना ॥

मानिता मम भावना ।
त्यागिता इतरे जना ।
रवि किरण प्रखर तरी दिपुनि जात तव वदना ॥
गीत - य. ना. टिपणीस
संगीत - वझेबुवा
स्वर- बकुळ पंडित
नाटक - नेकजात मराठा
राग - कानडी-काफी
ताल-केरवा
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत