A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
सद्गुणां वधोनि हा

सद्गुणां वधोनि हा ! दंभ विजय मिरवी महा ॥

मोहपाशभेदना । ज्यांसि अल्पही शक्ति ना ।
विरतीसि भोगी स्तविती । तेचि; काय विस्मय न हा ॥
गीत - वि. सी. गुर्जर
संगीत - गंधर्व नाटक मंडळी, बाई सुंदराबाई
स्वर-
नाटक - एकच प्याला
राग - काफी
ताल-त्रिताल
चाल-मार नाटके प्रिया
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
दंभ - ढोंग, सोंग.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.