A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जळो रे तुझी होरी

जळो रे तुझी होरी, कान्हा नको करू बळजोरी
मी सासुरवासिनी नारी

आधीच तुजसी उल्लास
अजि आला फाल्गुनमास
पिचकारी उधळी रसरंग, करिती झकझोरी
मी सासुरवासिनी नारी

केली जाळपोळ ती पुरे
फोडिले दुधाचे डेरे
हरिलीस विकल अंतरे
तुझी लगट येइल अंगलट मनाची चोरी
मी सासुरवासिनी नारी

नको टाकू केशरी रंग
भिजले रे चिरचिर अंग
बाई भारीच ग श्रीरंग
लागला जिवाला घोर, संशयी भारी तिकडली स्वारी
मी सासुरवासिनी नारी
विकल - विव्हल.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.