A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
मधुरिके नाच

मधुरिके नाच, चंद्रिके नाच
गीत मधाचे गात, आज प्रीतिची रात

दिवस कालचा सरला गेला
घडायचे ते घडो उद्याला
हा आताचा क्षण मोलाचा
मन:पूत घे स्वाद तयाचा
गुंतव हातात हात, आज प्रीतिची रात

जननीतिचा धाक फुकाचा
हा तर उत्सव स्पर्शसुखाचा
गाल लाव ये अलगद गाला
प्रीत उमगु दे सर्वांगाला
वाच गुपित डोळ्यांत, आज प्रीतिची रात

नाच यौवना हलवित कंबर
दिवे नाचती नाचे झुंबर
ताल नाचतो सूर नाचती
मना न आता बंध काचती
लय भरली पायात, आज प्रीतिची रात
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - दत्ता डावजेकर
स्वर-
चित्रपट - जुनं ते सोनं
गीत प्रकार - चित्रगीत
मन:पूत - मनास वाटेल तसे.

 

Print option will come back soon