A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जन सारे मजला म्हणतिल

जन सारे मजला म्हणतिल कीं ॥

दारिद्र्यानें बहुतचि छळिलें ।
धन त्याजवळीं कांहिं न उरलें ।
म्हणुनि कर्म हें अनुचित केलें ।
ऐसें दूषण देतिल कीं ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर-
नाटक - संगीत मृच्छकटिक
राग - तोडी
ताल-त्रिताल
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.