A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जन्मच हा तुजसाठी

जन्मच हा तुजसाठी प्रिया रे
नव्हत्या माहीत मज वेडीला जन्मांतरीच्या गाठी

मनात आला विनोद केवळ
बोलुन गेले काही अवखळ
ओठी होती अल्लड बोली, आपुलकी पोटी

चुरगळली मी हिरवी पाने
सहजपणाने, अज्ञानाने
आज उमटली लालस मेंदी तळहाती, बोटी

परिहासाची विसर बोलणी
आठव होते काय लोचनी
परिचय झाला प्रणयासाठी, परिणय मग शेवटी
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - सुधीर फडके
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - गरिबाघरची लेक
गीत प्रकार - चित्रगीत
परिणय - विवाह.
परिहास - थट्टा, विनोद.

 

Print option will come back soon