A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जरा विसावू या वळणावर

भले बुरे जे घडून गेले
विसरून जाऊ सारे क्षणभर
जरा विसावू या वळणावर

कसे कोठुनी येतो आपण
कसे नकळता जातो गुंतून
उगाच हसतो उगाच रूसतो
क्षणात आतुर क्षणात कातर

कधी ऊन तर कधी सावली
कधी चांदणे कधी काहिली
गोड करुनिया घेतो सारे
लावुनिया प्रीतीची झालर

खेळ जुना हा युगायुगांचा
रोज नव्याने खेळायाचा
डाव रंगता मनासारखा
कुठली हुरहुर कसले काहूर
कातर - कापरा / आर्त.
काहिली - उकाडा / आग / तळमळ.