A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जरठबाला योग असा

जरठबाला । योग असा ।
भूस्तरी योग्य व्याकरणि तसा । योग असा ॥

हिरा त‌इं दिसे उपले मघवा श्वाने तुलियेला ॥

न बालरवि त्या बुडत्या । विधुसी संमुख चिर ठेला ॥
उपल - दगड.
चिर - दीर्घ कालपर्यंत.
जरठ - म्हातारा.
ठेला - उभा राहिलेला / कुंठित.
तइं - तेव्हा.
मघवान्‌ - इंद्र.
विधु - चंद्र.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.