A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जरठ इतुका तरि डौल

जरठ इतुका तरि डौल कसा आहे? ।
नटुनि सजुनी तरुणांत येऊं पाहे ।
वृद्ध म्हणतां हा पहा चिडे कैसा ।
बाल-चेष्टांनीं कृष्ण-कपिच जैसा ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर-
नाटक - शारदा
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
कपी - वानर.
जरठ - म्हातारा.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.