A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जरी संकटाची काळ रात

जरी संकटाची काळ रात होती
तरी भीमराया तुझी साथ होती
तुझी तेवण्याची सुरुवात होती
प्रकाशात माझी पिढी न्हात होती

पालवीत होते प्रकाशाचे गोळे
चालवीत होते तुझे दोन डोळे
प्रकाशाचे गाणे मनी गात होती
अशी फौज माझी पुढे जात होती

गणतीच माझी गुलामात होती
जिंदगीच माझी सलामात होती
तोडलीस माझी गुलामीची बेडी
अशी झुंजणारी तुझी जात होती

मला दावलेली तुझी पायवाट
झाली आताची विकासाची वाट
वदे आज भारत कालची तुझी ती
पेरणी उद्याच्या विकासात होती
पालविणे - खुणावणे.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.