A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जात्यामधले दाणे रडती

जात्यामधले दाणे रडती सुपातले हसती
कळे न त्यांना मरण उद्याचे भाळी या अंती

भविष्य कळते काय कुणाला
फूल आजचे धूळ उद्याला
निर्माल्याला कधी घेतसे कोणी का हाती

जन्म घेऊनि मृत्यू येतो
मृत्यूसंगे जीव जन्मतो
युगायुगांचे चक्रसारखे फिरते हे भवती

का दुसर्‍याला उगा हसावे
तेच आपुल्या नशिबी यावे
चुकेल का कधी जे लिहिलेले कर्माने अंती
गीत - मधुकर जोशी
संगीत - दशरथ पुजारी
स्वर- दशरथ पुजारी
गीत प्रकार - भावगीत