A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जयजयकारा करा गर्जू द्या

जयजयकारा करा गर्जू द्या ज्ञानांच्या वाटा
देवाहूनही मान थोर रे देव माणसाचा

तो नीतीचा पुतळा केवळ निंदेने मळला
हरपून गेल्यावरी हिर्‍याचा उजेड त्या कळला
पस्तावा हो या गावाला आता अपराधाचा

चला उभारू स्मारक त्याचे मोक्याच्या जागी
असा कधी ना झाला होईल जन-नेता त्यागी
मावळल्याने होतो का रे अस्त भास्कराचा

गेला तो तरी स्मरणरूपाने आपणात आहे
जोवर वरदा-कृष्णा-गोदा देशातून वाहे
कीर्ती-मूर्ती अमर तयाची, अमर मार्ग त्याचा
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - सुधीर फडके
स्वर- सुधीर फडके
चित्रपट - देवमाणूस
गीत प्रकार - चित्रगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.