A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जीवन आहे जगण्यासाठी

लिहिले काही असो ललाटी
जीवन आहे जगण्यासाठी

काट्यामधुनी फूलही हसते
ढगांत काळ्या वीज चमकते
मातीतून नवविश्व उमलते केवळ हसण्यासाठी

आयुष्याच्या ध्येयपथावर
लढती जे दैवाशी खडतर
देव घालितो विजयश्रीची माळ तयांच्या कंठी

शिल्पकार तू तुझ्या कृतीचा
भाग्यलेख तू लिही स्वत:चा
जगी तुला प्रतिकार कुणाचा भाग्य तुझे तव हाती
गीत - मधुसूदन कालेलकर
संगीत - वसंत पवार
स्वर- सुधीर फडके
चित्रपट - पैशाचा पाऊस
गीत प्रकार - चित्रगीत
ललाट - कपाळ.

 

Print option will come back soon