A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जीवनाची वाट वेडी

जीवनाची वाट वेडी ती कधी ना संपते!
थांबतो थोडा प्रवासी, वाट कुठली थांबते?

आसवांसाठीच डोळे पापण्यांचे रांजण
हुंदक्यांचा हक्क येथे हासण्यावरी बंधन
एकटे, बिन-चेहर्‍याचे, दैव केवळ हासते

भोवताली दिसती जे जे, ते सुखाचे सोबती
जीवनी कोणी न साथी, कोण धावे संकटी
मरण घेऊन रूप गोंडस जगून पुन्हा पाहते
गीत- गंगाधर महांबरे
संगीत - श्रीनिवास खळे
स्वर - मीना टी
चित्रपट- सोबती
गीत प्रकार - चित्रगीत