A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जीवनाची वाट वेडी

जीवनाची वाट वेडी, ती कधी ना संपते !
थांबतो थोडा प्रवासी, वाट कुठली थांबते?

आसवांसाठीच डोळे पापण्यांचे रांजण
हुंदक्यांचा हक्क येथे हासण्यावरी बंधन
एकटे, बिन-चेहर्‍याचे, दैव केवळ हासते

भोवताली दिसती जे जे, ते सुखाचे सोबती
जीवनी कोणी न साथी, कोण धावे संकटी?
मरण घेऊन रूप गोंडस जगून पुन्हा पाहते
गीत - गंगाधर महाम्‍बरे
संगीत - श्रीनिवास खळे
स्वर- मीना टी
चित्रपट - सोबती
गीत प्रकार - चित्रगीत