A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जेव्हां जेव्हां वाढायातें

जेव्हां जेव्हां वाढायातें येइ सुभद्रा ती त्या यतितें ।
भुलुनि पाहुनि तद्‌रूपातें तैसे नाना ढंग करी ॥

पंक्तीमध्यें नसतों जरि मी भोळे तुम्हां पाहुनि नामी ।
भलतें भलतें करितीं स्वामी निश्चयपूर्वक मज वाटे ॥
गीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
संगीत - अण्णासाहेब किर्लोस्कर
स्वर-
नाटक - संगीत सौभद्र
चाल-जय जय मदना सुहास्यवदना
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
यति - संन्यासी.