A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
माउलीच्या दुग्धापरी आले

माउलीच्या दुग्धापरी
आले मृगाचे तुषार,
भुकेजल्या तान्ह्यासम
तोंड पसरी शिवार.

तुकोबाच्या अभंगाला
मंद चिपळ्यांची साथ,
भरारतो रानवारा
तसा झाडाझुडपांत !

पिऊनिया रानवारा
खोंड धांवे वारेमाप,
येतां मातीचा सुगंध
स्तब्ध झाले आपोआप.

अवखळ बाळांपरी
पक्षी खेळती मातींत,
उभारल्या पंखावरी
थेंब टपोरे झेलीत !

धारा वर्षतां वरुन
बैल वशिंड हालवी
अवेळींच फुटे पान्हा
गाय वत्साला बोलवी !

गांवानेंच उंच केला-
हात दैवी प्रसादास,
भिजुनिया चिंब झाला
गांवदेवीचा कळस.

निसर्गानें दिलें धन-
-द्यावें दुसर्‍यां, जाणुनी,
झालीं छप्परें उदार
आल्या पागोळ्या अंगणी !
खोंड - पोळ, तरुण बैल.
पागोळी - छपरावरून पडणारी पाण्याची धार.
वशंड - बैलाच्या मानेवरचा उंचवटा.
शिवार - शेत.
संपूर्ण कविता-

माउलीच्या दुग्धापरी
आले मृगाचे तुषार,
भुकेजल्या तान्ह्यासम
तोंड पसरी शिवार.

तुकोबाच्या अभंगाला
मंद चिपळ्यांची साथ,
भरारतो रानवारा
तसा झाडाझुडपांत !

पिऊनिया रानवारा
खोंड धांवे वारेमाप,
येतां मातीचा सुगंध
स्तब्ध झाले आपोआप.

अवखळ बाळांपरी
पक्षी खेळती मातींत,
उभारल्या पंखावरी
थेंब टपोरे झेलीत !

धारा वर्षतां वरुन
बैल वशिंड हालवी
अवेळींच फुटे पान्हा
गाय वत्साला बोलवी !

गांवानेंच उंच केला-
हात दैवी प्रसादास,
भिजुनिया चिंब झाला
गांवदेवीचा कळस.

निसर्गानें दिलें धन-
द्यावें दुसर्‍यां, जाणुनी,
झालीं छप्परें उदार
आल्या पागोळ्या अंगणी !

काळ्यामाळ्या करितात
बाळें उघडीं नागडीं,
सांचलेल्या पाण्यामधीं
नाचतात घडीघडीं !

नांगरली रानवाट
आतां फुलेल रोपांनी
पान लागे चवदार
शेतकर्‍यांना चिंतनीं !

स्‍नान झालें धरणीचें
पडे सोन्याचा प्रकाश !
आतां बसेल माउली
अन्‍नब्रह्माच्या पूजेस !