A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
झाडावरती घडे लटकले

ओळखणार ना बरोबर, ओळखा हं!

झाडावरती घडे लटकले, घड्यात होते पाणी
त्या पाण्याच्या वड्या कापूनी कुरुकुरु खातो कोणी
आता सांगा खिरापत, माझी सांगा खिरापत - खोबरं

अफगाणातील इजार भारी त्याच्या हाती मोती
त्या मोत्यांना उन्हात सुकवून पोरेबाळे खाती
आता सांगा खिरापत, माझी सांगा खिरापत - मनुका

कोकणातला पिवळा बाळू फार लागला माजू
पकडून आणा भट्टीवरती काळिज त्याचे भाजू - काजू

तालमीतला पोर मारतो तिठ्ठयावरती थापा
सुरकुतलेली बोटे त्यांचा गोड लागतो पापा
आता सांगा खिरापत, माझी सांगा खिरापत - खारका

आधी होतीस काळीपिवळी नंतर झालीस गोरी ग
देवळातुनी का ग फिरती वेणूगावच्या पोरी
आता सांगा खिरापत, माझी सांगा खिरापत - खडीसाखर

चट्टामट्टा बाळंभट्टा, आता मागील त्याला रट्टा
पंजा चाटीत निजेल गुपचूप तो वाघाचा पठ्ठा

आता झाली खिरापत
इजार (विजार) - Trousers / Pants.
खिरापत - कथेच्या शेवटी वाटतात तो प्रसाद.
तिठा - तीन रस्‍ते मिळण्याची जागा.