A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
झरा प्रीतीचा का असा

झरा प्रीतीचा का असा आटतो रे
कशी काय बोलू गळा दाटतो रे

तुझे लग्‍न झाले असे ऐकले मी
तुझे नाव तेव्हा दुरी टाकले मी
जिव्हाळा पुन्हा का तुझा वाटतो रे

मिळे सागरासा पती त्या सतीला
मुळी डाग नाही तुझ्या इज्जतीला
उरी जाळ माझ्या उगा पेटतो रे

जळे जीव जैसी वडी कापराची
अपेशी जिण्याला कळा ये धुराची
इमानास धोका कसा भेटतो रे