A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
झटकून टाक जीवा दुबळेपणा

झटकून टाक जीवा दुबळेपणा मनाचा
फुलला पहा सभोती आनंद जीवनाचा

होईल ताप काही मध्यान्हिच्या उन्हाचा
अविचार सोड असला कोल्हाळ कल्पनांचा
आस्वाद घे सुखाने येत्या नव्या क्षणाचा

पुष्पास वाटते का भय ऊनपावसाचे
आयुष्य त्यास आहे एकाच ना दिसाचे
हसुनी करी परि ते वर्षाव सौरभाचा

का कालचा उद्याला देसी उगा हवाला
द्यावाच वाटतो ना मग जीव दे जिवाला
अव्हेर काय करिसी अनमोल या तनाचा
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - एन्‌. दत्ता
स्वर- महेंद्र कपूर
चित्रपट - मधुचंद्र
गीत प्रकार - चित्रगीत
अव्हेर - अवहेलना, अनादर.
कोल्हाळ - आक्रोश, कल्लोळ.
सौरभ - सुगंध / कीर्ती.

 

Print option will come back soon