A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
झुक झुक झुक झुक अगीनगाडी

झुक झुक झुक झुक अगीनगाडी
धुरांच्या रेघा हवेत काढी
पळती झाडे पाहूया
मामाच्या गावाला जाऊया

मामाचा गाव मोठा
सोन्याचांदीच्या पेठा
शोभा पाहुन घेऊया

मामाची बायको गोरटी
म्हणेल कुठली पोरटी
भाच्यांची नावे सांगूया

मामाची बायको सुगरण
रोज रोज पोळी शिकरण
गुलाबजामन खाऊया

मामा मोठा तालेवार
रेशीम घेईल हजार वार
कोट विजारी लेऊया
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - वसंत पवार
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - तू सुखी रहा
राग - भैरवी
गीत प्रकार - बालगीत, चित्रगीत
इजार (विजार) - Trousers / Pants.
तालेवार - श्रीमंत / प्रतिष्ठित.
पेठ - बाजार.

 

Print option will come back soon