A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जिवलगा

निळ्या नदीच्या मनात लख्ख चांदवा सांडला
कुण्या गंधित वार्‍याने पिंगा उरात मांडला
अर्थ बोलू लागे काही आणि शब्द उगामुगा
कधी येशील येशील जिवलगा जिवलगा
गीत - संदीप खरे
संगीत - अशोक पत्की
स्वर- देवकी पंडित
गीत प्रकार - मालिका गीते
  
टीप -
• शीर्षक गीत, मालिका- जिवलगा, वाहिनी- स्टार प्रवाह.

 

Print option will come back soon