A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जो आवडतो सर्वांला

जो आवडतो सर्वांला
तोचि आवडे देवाला

दीन भुकेला दिसता कोणी
घास मुखीचा मुखी घालुनी
दुःख नेत्रीचे घेता पिउनी
फोडी पाझर पाषाणाला

घेउनी पंगु अपुल्या पाठी
आंधळ्याची होतो काठी
पायाखाली त्याच्यासाठी
देव अंथरी निज हृदयाला

जनसेवेचे बांधुन कंकण
त्रिभुवन सारे घेई जिंकुन
अर्पुन आपुले हृद्‌सिंहासन
नित्‌ भजतो मानवतेला
गीत - पी. सावळाराम
संगीत - वसंत प्रभु
स्वर- लता मंगेशकर
राग - मिश्र मांड
गीत प्रकार - भावगीत
कंकण बांधणे - अंगिकृत गोष्टीचा अभिमान बाळगणे.