A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
जुळत आली कथा

जुळत आली कथा, सिद्धी जाईल का?
जे हवे वाटते तेच होईल का?

चार डोळ्यांतल्या ओळखीच्या खुणा
उमगल्या ना तुला काय वेड्या मना
अर्थ मौनातला बोलीहुन बोलका

व्यर्थ शंका तुझी, व्यर्थ ही भीरुता
मजसी भासे दिसे चहूदिशी चारुता
भाग्यसमयी अशा पुसशि का नेमका
चारू - सुंदर.
भीरू - भित्रा.