A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
का झुरते वेडी तुझीच

का झुरते वेडी तुझीच ही मधुराणी
ते सांगेन तुजला चैत्र फुलांच्या रानी

तुज कळेल केव्हा ओढ मनाची माझ्या
मी तुला मानिले मम हृदयाचा राजा
ती कथा अकल्पित घडली एक दिवाणी
ते सांगेन तुजला चैत्र फुलांच्या रानी

हे स्वरसंवादी प्रेम दिव्य बहराचे
ते नकळत करते अमृत की जहराचे
विलसती मनातून गुलमोहर उद्यानी
ते सांगेन तुजला चैत्र फुलांच्या रानी
गीत - गुरुनाथ शेणई
संगीत - रंजना प्रधान
स्वर- कांचन
गीत प्रकार - भावगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.