A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ओंजळीत माझ्या माझे उसासे

ओंजळीत माझ्या माझे उसासे
आणि भोवताली आभाळ भासे!

कंठात हुंकार परतून गेले
तळव्यात अश्रू किती वेचलेले
कसे मीच माझे अवसान होते
स्वप्‍नास माझ्या माझे दिलासे
आणि भोवताली आभाळ भासे!

दिशा थांबलेल्या आणि बंद वाटा
जगणेच आहे इथे साचलेले
किती प्रश्न भवती आणि मन रिकामे
कशाचे करावे स्वत:शी खुलासे
आणि भोवताली आभाळ भासे!