A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
का कळेना कोणत्या क्षणी

का कळेना कोणत्या क्षणी हरवते मन कसे?
उमलती कशा धुंद भावना अल्लद वाटे कसे?

बंध जुळती हे प्रीतीचे, गोड नाते हे जन्मांतरीचे !

एक मी एक तू, शब्द मी गीत तू
आकाश तू, आभास तू, सार्‍यात तू
ध्यास मी श्वास तू, स्पर्श मी मोहर तू
स्वप्‍नात तू, सत्यात तू, सार्‍यात तू

पंख लावुनी उडत चालले मन हे तुझ्यासवे
तुझा मी, माझी तू, कधी.. केव्हा.. कसे?
जुळले बंध हे..
अबोल प्रीत ही.. हे नाते नवे !
अजब रीत ही.. स्वप्‍न नवे !

बंध जुळती हे प्रीतीचे, गोड नाते हे जन्मांतरीचे !

घडले कसे कधी, कळते न जे कधी
हळुवार ते आले कसे ओठांवरी
दे ना तू साथ दे, हातात हात दे
नजरेतला नजरेतुनी इकरार घे

का कळेना कोणत्या क्षणी हरवते मन कसे?
उमलती कशा धुंद भावना अल्लद वाटे कसे?

बंध जुळती हे प्रीतीचे, गोड नाते हे जन्मांतरीचे !

 

Print option will come back soon
  बेला शेंडे, स्वप्‍नील बांदोडकर