A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
का रे दुरावा

का रे दुरावा? का रे अबोला?
अपराध माझा असा काय झाला?

नीज येत नाही मला एकटीला
कुणी ना विचारी धरी हनुवटीला
मान वळविसी तू वेगळ्या दिशेला

तुझ्यावाचुनी ही रात जात नाही
जवळी जरा ये हळू बोल काही
हात चांदण्याचा घेई उशाला

रात जागवावी असे आज वाटे
तृप्त झोप यावी पहाटे पहाटे
नको जागणे हे नको स्वप्‍नमाला !
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - सुधीर फडके
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - मुंबईचा जावई
राग - यमन
गीत प्रकार - चित्रगीत

 

Print option will come back soon