A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
का उगा पतंगा जळसी

मी तर रमते प्रभुचरणांसी, होउनी त्याची दासी
का उगा पतंगा जळसी?

मला धुंदीचा गंध न कळतो
जीव प्रभुस्तव का तळमळतो?
तू तर वेड्या प्रीती भुकेला, मी परि पावन तुळशी
का उगा पतंगा जळसी?

एक कळे मज, सदा जागणे
नाथांच्या कीर्तनात रमणे
माझी मिणमिण नकळत मिळते त्यांच्या दिव्य प्रकाशी
का उगा पतंगा जळसी?

थांबव नाजूक संथ जाळणे
मजसाठी तव जीवास छळणे
पहा लोचने भिजती पांखरा, खुपते शल्य उराशी
का उगा पतंगा जळसी?

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.