A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
काय आणितोसी वेड्या

काय आणितोसी वेड्या डोळियांत पाणी
दु:ख-सौख्य सारे अंती एकरूप मानी

जन्मजात तितुका आहे जीव मात्र एक
भोग भोगताहे ज्याचा जसा कर्मलेख
सारखेच असती, नाही उच्चनीच कोणी

उठे एक माती धरुनी भिन्‍न भिन्‍न रंग
भिन्‍नभिन्‍न दिसती डोळां जळीचे तरंग
लाट लाट विरता राही तळी एक पाणी

रजतरूप दावुनि भुलवी शिंपली उन्हात
सर्परूप दिसता रज्जू कापती मनात
भवाकार खोटा अवघा, ब्रह्म सत्य जाणी
भव - संसार.
रज्‍जू - दोरी.

 

Print option will come back soon