A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
काय बाई सांगू

काय बाई सांगू? कसं ग सांगू?
मलाच माझी वाटे लाज
काहीतरी होऊन गेलंय आज !

उगीच फुलुनी आलं फूल
उगीच जिवाला पडली भूल
त्या रंगाचा त्या गंधाचा
अंगावर मी ल्याले साज
काहीतरी होऊन गेलंय आज !

जरी लाजरी झाले धीट
बघत राहिले त्याला नीट
कुळवंताची पोर कशी मी
विसरून गेले रीतरिवाज?
काहीतरी होऊन गेलंय आज !

सहज बोलले हसले मी
मलाच हरवुन बसले मी
एक अनावर जडली बाधा
नाही चालला काही इलाज
काहीतरी होऊन गेलंय आज !

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.