A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
काय बाइ सांगू

काय बाइ सांगू? कसं ग सांगू?
मलाच माझी वाटे लाज
काहीतरी होऊन गेलंय आज!

उगीच फुलुनी आलं फूल
उगीच जिवाला पडली भूल
त्या रंगाचा, त्या गंधाचा
अंगावर मी ल्याले साज
काहीतरी होऊन गेलंय आज!

जरी लाजरी, झाले धीट
बघत राहिले त्याला नीट
कुळवंताची पोर कशी मी
विसरुन गेले रीतरिवाज?
काहीतरी होऊन गेलंय आज!

सहज बोलले हसले मी
मलाच हरवुन बसले मी
एक अनावर जडली बाधा
नाही चालला काही इलाज
काहीतरी होऊन गेलंय आज!