A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
काय झालं सोनुलीला

काय झालं सोनुलीला? रडू कशाचं डोळ्यांत?
पोरक्या वासरावाणी कशापायी हा आकांत?

डोळ्यांतल्या आसवांच्या पाणीदारशा मोत्यांनी
डंवरले काहून ग, लाल गुलाब हे दोन्ही

रडू नको ग देते, माझ्या बाईला भुल्जाई
हासतील कशा मग ओठांवर जाईजुई

जांभया का देशी अशा, नीज आली का मैनेला
झोप झोप छबु कडे, मीच थोपटते तुला

ये ग ये ग हम्‍मा ये ग, दुदु दे ग तान्‍हुलीला
राघो, पळत ये तूही रे, घाल वारा साळुंकीला

पाय हळूहळू टाका, गोड गोड ओव्या म्हणा
चारा घेऊन तुम्ही या, टांगा मैनाई, पाळणा

मीच निजविते त्यात माझ्या जिवाची ही राणी
हिंडवते अन्‌ बाईला गात गात गोड गाणी

 

Print option will come back soon