A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
काय माझा आतां पाहतोसी

काय माझा आतां पाहतोसी अंत ।
येईं बा धांवत देवराया ॥१॥

माझ्या जीवा होय तुजविण आकांत ।
येईं बा धांवत देवराया ॥२॥

असे जरी काम भेटूनियां जात ।
येईं बा धांवत देवराया ॥३॥

येरे देवा नामा तुज बाहात ।
येईं बा धांवत देवराया ॥४॥
रचना-संत नामदेव
संगीत -
स्वर - वाणी जयराम
गीत प्रकार - संतवाणी
बाहणे (बाहाणे) - हाक मारणे, बोलावणे.

 

Random song suggestion
  वाणी जयराम