A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
काय माझा आतां पाहतोसी

काय माझा आतां पाहतोसी अंत ।
येईं बा धांवत देवराया ॥१॥

माझ्या जीवा होय तुजविण आकांत ।
येईं बा धांवत देवराया ॥२॥

येरे देवा नामा तुज बाहात ।
येईं बा धांवत देवराया ॥३॥
गीत - संत नामदेव
संगीत - वसंत देसाई
स्वर- वाणी जयराम
गीत प्रकार - संतवाणी
बाहणे (बाहाणे) - हाक मारणे, बोलावणे.
मूळ रचना

काय माझा आतां पाहतोसी अंत ।
येईं बा धांवत देवराया ॥१॥

माझ्या जीवा होय तुजविण आकांत ।
येईं बा धांवत देवराया ॥२॥

असे जरी काम भेटूनियां जात ।
येईं बा धांवत देवराया ॥३॥

येरे देवा नामा तुज बाहात ।
येईं बा धांवत देवराया ॥४॥

  संपूर्ण कविता / मूळ रचना

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.