A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कधिं करिती लग्‍न माझें

कधिं करिती लग्‍न माझें तुज ठावें ईश्वरा ॥

वाढली उंच ही किती । हंसुनि बोलती ।
नाक मुरडिती । स्त्रिया परभारां ॥

मैत्रिणी वदति टोंचुनी । शब्द ते मनीं ।
जाति भेदुनी । सुरीच्या धारा ॥

जनक तो नांव काढिना । माय सुचविना ।
हौस मग कुणा । कोण झटणारा ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर-
नाटक - शारदा
चाल-सखयांनो दाखवा गे
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.
परभारा(रे) - परस्पर, बाहेरच्या बाहेर.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.