A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कधी कुठे न भेटणार

कधी कुठे न भेटणार
कधी न काही बोलणार
कधी कधी न अक्षरात
मन माझे ओवणार

निखळे कधी अश्रू एक
ज्यात तुझे बिंब दिसे
निखळे निःश्वास एक
ज्यात तुझी याद असे

पण तिथेच ते तिथेच
मिटुन ओठ संपणार
व्रत कठोर हे असेच
हे असेच चालणार
गीत - इंदिरा संत
संगीत - गजानन वाटवे
स्वर- रंजना जोगळेकर
गीत प्रकार - भावगीत

 

Print option will come back soon