A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कधींतरी कुठेंतरी फिरून

कधींतरी कुठेंतरी फिरून भेटशील का?
अनोळखी मुशाफरा हसून बोलशील का?

पाहिलें पुन्हां पुन्हां
झाकला तुझा गुन्हा
लाजेची नजरझुंज लपुन खेळशील का?

जीभ का जडावली?
जाशि परत पाउली
जातांना एकदां वळून पाहशील का?

या मनांतली छबी
या इथेंच की उभी
ओढ लागली तुझी, कळून हासशील का?
गीत - राजा बढे
संगीत - डी. पी. कोरगावकर
स्वर- लता मंगेशकर
चित्रपट - गळ्याची शपथ
गीत प्रकार - चित्रगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.