A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कधी तू रिमझिम झरणारी

कधी तू रिमझिम झरणारी बरसात
कधी तू चमचम करणारी चांदण्यांत
कधी तू कोसळत्या धारा, थैमान वारा
बिजलीची नक्षी अंबरात
सळसळत्या लाटा
भिजलेल्या वाटा
चिंब पावसाची ओली रात
कधी तू रिमझिम झरणारी बरसात
कधी तू चमचम करणारी चांदण्यांत

कधी तू अंग अंग मोहरणारी
आसमंत दरवळणारी रातराणी वेडया जंगलात
कधी तू हिरव्या चाफ्याच्या पाकळ्यांत

जरी तू कळले तरी ना कळणारे
दिसले तरी ना दिसणारे, विरणारे मृगजळ एक क्षणांत
तरी तू मिटलेल्या माझ्या पापण्यांत
मृगजळ - आभास.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.