A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कधीतरी तुम्ही यावे इथे

कधीतरी तुम्ही यावे इथे या घरात
कैक दिवस होता हेतू असा अंतरात
शपथ तुमची, शपथ तुमची !

आज भाग्य आले हाती, तरी उरी वाटे भीती
मनातले हितगूज सारे राहिले मनात
शपथ तुमची, शपथ तुमची !

जीव बावरे हा भोळा, नीर दाटू पाहे डोळा
बोल बोल ओठावरचा विरघळे मुखात
शपथ तुमची, शपथ तुमची !

मनी गुंफिलेल्या ओळी, ओघळल्या ऐत्यावेळी
सूर मात्र केवळ उरले गीत गायनात
शपथ तुमची, शपथ तुमची !

शपथ तुम्हा तुमची देवा, मूक भाव जाणून घ्यावा
पुन्हा नका लोटू मजसी स्वप्‍न चिंतनात
शपथ तुमची, शपथ तुमची !
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - सुधीर फडके
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - गरिबाघरची लेक
गीत प्रकार - चित्रगीत
हितगूज - हिताची गुप्‍त गोष्ट.