A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कधीतरी तुम्ही यावे इथे

कधीतरी तुम्ही यावे इथे या घरात
कैक दिवस होता हेतू असा अंतरात
शपथ तुमची, शपथ तुमची!

आज भाग्य आले हाती, तरी उरी वाटे भीती
मनातले हितगूज सारे राहिले मनात
शपथ तुमची, शपथ तुमची!

जीव बावरे हा भोळा, नीर दाटू पाहे डोळा
बोल बोल ओठावरचा विरघळे मुखात
शपथ तुमची, शपथ तुमची!

मनी गुंफिलेल्या ओळी, ओघळल्या ऐत्यावेळी
सूर मात्र केवळ उरले गीत गायनात
शपथ तुमची, शपथ तुमची!

शपथ तुम्हा तुमची देवा, मूक भाव जाणून घ्यावा
पुन्हा नका लोटू मजसी स्वप्‍न चिंतनात
शपथ तुमची, शपथ तुमची!
गीत- ग. दि. माडगूळकर
संगीत - सुधीर फडके
स्वर - आशा भोसले
चित्रपट- गरिबाघरची लेक
गीत प्रकार - चित्रगीत
हितगूज - हिताची गुप्‍त गोष्ट.