A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
काजवा उगा दावितो दिवा

अंधारच मज हवा, काजवा उगा दावितो दिवा

काळे पातळ काळी चोळी, भुवयांमध्ये रेखा काळी
काळा शेला पांघरले मी, पानकळ्याची हवा

नको काजव्या संगे येऊ, नको कमळणी रोखुन पाहू
अरे पारव्या, प्रीतभेटीचा प्रकार तुज का नवा

दूर नदीच्या पल्याड माझा, उभा राहिला असेल राजा
अशा चोरट्या भेटीमधला अवीट हो गोडवा

या पायांच्या दाही बोटा, अंधारातही दिसती वाटा
या मेघांनो आभाळातील काळेपण वाढवा
कमळिणी - कमलिनी. कमळण. कमळाची वेल.
पानकळा - पावसाळा.
पारवा - कबुतराची एक जात किंवा त्याच्या रंगाचा.