A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कळी कळी उमलते पाकळी

कळी कळी उमलते पाकळी फुलुनी ये आनंद
आनंदाच्या लहरी वरती जीव नाचतो धुंद

एक अनोखी आली चाहूल, भूमिवरचे सुटले पाऊल
स्वैर भरारे प्राण अंबरे तोडुन सारे बंध

उरी जागते नव संवेदन, कंप सुखाचे अंगअंगातुन
हृदयाचे राजीव उमलले टपटपतो मकरंद

उगीच लाजते उगीच रुसते, मी माझ्याशी उगीच हसते
न कळे बाई काय खुळा हा मला लागला छंद
गीत - मधुसूदन कालेलकर
संगीत - राम कदम
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - एक धागा सुखाचा
गीत प्रकार - चित्रगीत
मरंद (मकरंद) - फुलातील मध.