A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कळी कळी उमलते पाकळी

कळी कळी उमलते
पाकळी फुलुनी ये आनंद
आनंदाच्या लहरीवरती जीव नाचतो धुंद

एक अनोखी आली चाहूल
भूमीवरचे सुटले पाऊल
स्वैर भरारे प्राण अंबरे तोडुन सारे बंध

उरी जागते नव संवेदन
कंप सुखाचे अंगअंगातुन
हृदयाचे राजीव उमलले, टपटपतो मकरंद

उगीच लाजते, उगीच रुसते
मी माझ्याशी उगीच हसते
नकळे बाई काय खुळा हा मला लागला छंद
गीत - मधुसूदन कालेलकर
संगीत - राम कदम
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - एक धागा सुखाचा
गीत प्रकार - चित्रगीत
मरंद (मकरंद) - फुलातील मध.
राजीव - कमळ / प्रिय.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.