A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
काळ्या गढीच्या जुन्या

काळ्या गढीच्या जुन्या ओसाड भिंतीकडे
आलीस तू एकटी बांधून सारे चुडे.

काळ्या गढीच्या जुन्या ओसाड भिंतीकडे
आलीस तू चोरटी बांधुन सारे चुडे.

वारा किती मंद गऽ !
होते किती कुंद गऽ !
होता किती धुंद गऽ अंधार मागेपुढे !

काळी निनावी भीती
होती उभी भोवती
वाटेत होते किती काटेकुटे अन्‌ खडे.

माझी तुझी चोरटी
जेव्हा मिळाली मिठी
हुंकारले खालती आडातले पारवे.

हुंकारला पारवा
तेजाळला काजवा !
हालून गेला जरा काळोख चोहीकडे !
पारवा - कबुतराची एक जात किंवा त्याच्या रंगाचा.

 

Print option will come back soon