A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
काळ्या गढीच्या जुन्या

काळ्या गढीच्या जुन्या ओसाड भिंतीकडे
आलीस तूं एकटी बांधून सारे चुडे.

काळ्या गढीच्या जुन्या ओसाड भिंतीकडे
आलीस तूं चोरटी बांधुन सारे चुडे.

वारा किती मंद गऽ !
होतें किती कुंद गऽ !
होता किती धुंद गऽ अंधार मागेंपुढें !

काळी निनांवी भीती
होती उभी भोवतीं
वाटेंत होते किती काटेकुटे अन्‌ खडे !

माझी तुझी चोरटी
जेव्हां मिळाली मिठी
हुंकारलें खालतीं आडातलें पारवे.

हुंकारला पारवा;
तेजाळला काजवा;
हालून गेला जरा काळोख चोहींकडे !
गीत - ना. घ. देशपांडे
संगीत - जी. एन्‌. जोशी
स्वर- जी. एन्‌. जोशी
गीत प्रकार - भावगीत
  
टीप -
• काव्य रचना- १९३५.
पारवा - कबुतराची एक जात किंवा त्याच्या रंगाचा.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.