A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
शेत बघा आलंया राखणीला

शेत बघा आलंया राखणीला
सोन्याचं घुंगरू गोफणीला

लखलख पाचूचा हिरवा वाडा
रोखलाय वार्‍यानं तेजाचा घोडा
गव्हल्या गाईचा अवखळ पाडा
धन्यानं बांधलाय्‌ दावणीला

मोत्याची नथणी मराठमोळी
लज्जेची लेणी अंगभर ल्याली
सोन्याच्या पाउली लक्षुमी आली
राहिली जन्माची चाकरीला

एकीच्या सुखाला लावता पिडा
पाखरांनो उडा नजरेत दडा
गोफणीत घुमतोय विषारी खडा
नका गणू गुजावणं देखणीला
गीत - पी. सावळाराम
संगीत - वसंत प्रभु
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - नांदायला जाते
गीत प्रकार - चित्रगीत
गुजावणं - बुजगावणे, पशुपक्ष्यांना भिवविण्यासाठी उभे केलेले बाहुले.
गोफण - शेतातील धान्यावरील पक्षी उडवण्यासाठी दगड मारताना वापरावयाचे उपकरण.
दावण - गुरे बांधण्याची लांब दोरी.
पाडा - गायीचे मूल.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.