A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कान्हू घेउन जाय रानी

कान्हू घेउन जाय रानी धेनू घेउन जाय
संगे चाले श्रीदाम सुदाम
मागे बोले माय ! मागे बोले माय !
कान्हू घेउन जाय रानी धेनू घेउन जाय

म्हणे माझ्या लेकरा रे माझ्या वासरा रे
उशीर नको लावू वेगे परत घरी ये रे
हाती राहे खीर लोणी कोण दुजे खाय?
संगे चाले श्रीदाम सुदाम
मागे बोले माय ! मागे बोले माय !
कान्हू घेउन जाय रानी धेनू घेउन जाय

डोळ्यांतली बाहुली तू राजा सोन्या रे
ओंजळीत आला जणू चैत चांदवा रे
सूर्य येता माथी तुझे पोळतील पाय !
संगे चाले श्रीदाम सुदाम
मागे बोले माय ! मागे बोले माय !
कान्हू घेउन जाय, रानी धेनू घेउन जाय
धेनु - गाय.
श्रीदाम - श्रीकृष्णाचा एक सवंगडी.
सुदाम - श्रीकृष्णाचा एक सवंगडी.