A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कंठातच रुतल्या ताना

कंठातच रुतल्या ताना
कुठे ग बाई कान्हा?
कुणीतरी जा, जा, जा, जा, घेउनी या मोहना

कदंब फांद्यावरी बांधिला
पुष्पपल्लवगंधित झोला
कसा झुलावा परि हा निश्चल, कुंजविहारीविना

थांबे सळसळ जशी वृक्षांची
कुजबुज सरली झणि पक्ष्यांची
ओळखीचे स्वर कानी न येता, थबके ही यमुना

मुरलीधर तो नसता जवळी
सप्तस्वरांची मैफल कुठली?
रासक्रिडेची स्वप्‍ने विरली, एका कृष्णाविना
कुंजविहारी - कृष्णाचे एक नाव.
कदंब (कळंब) - वृक्षाचे नाव.
झणी - अविलंब.
झोला - झोका.