A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
कंठातच रुतल्या ताना

कंठातच रुतल्या ताना, कुठे ग बाई कान्हा
कुणीतरी जा, जा, जा, जा, घेउनि या मोहना

कदंब फांद्यावरी बांधिला, पुष्पपल्लवगंधित झोला
कसा झुलावा परि हा निश्चल, कुंजविहारीविना

थांबे सळसळ जशि वृक्षांची, कुजबुज सरली झणि पक्ष्यांची
ओळखिचे स्वर कानि न येता, थबके ही यमुना

मुरलीधर तो नसता जवळी, सप्तस्वरांची मैफल कुठली?
रासक्रिडेची स्वप्‍ने विरली, एका कृष्णाविना
कुंजविहारी - कृष्णाचे एक नाव.
कदंब (कळंब) - वृक्षाचे नाव.
झणी - अविलंब.
झोला - झोका.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  आशा भोसले